1. El client té un termini de 14 dies des del lliurament del producte per comunicar-nos mitjançant el correu electrònic hola@lamaquinadefercoses.cat qualsevol anomalia que detecti en el producte.

2. En cas de defecte d'origen en els productes comprats, actuarem segons el que estableix la normativa sobre garantia de béns de consum, procedint a la substitució, reparació, rebaixa de preu o resolució segons escaigui.

3. Aquesta gestió es farà de forma gratuïta, incloent el transport de la mercaderia des del punt on es va lliurar al nostre magatzem i retorn a el client un cop substituïda, si és necessària la substitució.

4. Si la mercaderia no és defectuosa, la devolució no és possible. Per a la compra de grans quantitats, si no està segur de que el producte pot adaptar-se a les seves necessitats, compri un únic producte per provar-lo abans de fer una gran comanda.